Interiér poradny - křesla a gauč

Psychologické poradenství a terapie

Mgr. Jana Sýkorová

O mně

Profilová fotka Mgr. Jany Sýkorové

V roce 2020 jsem úspěšně dokončila studium jednooborové Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od té doby se věnuji poradenské, diagnostické a terapeutické práci s dětmi, dospívajícími a dospělými.


Některými aktivitami jsem se zabývala i při studiu v rámci dobrovolnictví nebo stáží. Od r. 2023 jsem nastoupila do šestiletého komplexního psychoterapeutického výcviku v Gestalt přístupu, abych získala větší zkušenost s hlubší terapeutickou prací, která mě vždy na mém oboru zajímala nejvíce.


Působila jsem jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně. Tam jsem měla možnost seznámit se se spoustou různých dětí, rodičů, škol, učitelů a příběhů.


Mám zkušenost z práce s dlouhodobě nemocnými a staršími lidmi v rámci několikaletého dobrovolnictví v domově pro seniory a také ze spolupráce se společností ProGaudia. Tato společnost přináší psychologickou podporu lidem, kteří se potýkají s vážnými zdravotními obtížemi nebo sami o nemocné pečují.


Od r. 2023 jsem částečně začala pracovat v nestátní psychologické ambulanci na pozici Psychologa ve zdravotnictví a částečně začala přijímat klienty do své soukromé psychologické praxe.


Společně s kolegyní psycholožkou Mgr. Petrou Mezuláníkovou jsme začaly tvořit prostor, ve kterém by mohlo být dobře nám i našim klientům. Nazvaly jsme ho Pod křídlem, jako symbol péče o sebe sama a společného růstu.


Vzdělání

Univerzita Palackého v Olomouci, FF
prez. studium jednooborové Psychologie

Mgr. (2017 - 2020)
Bc. (2014 - 2017)

Praxe

 • psychologická ambulance Prostějov (2023 - dosud)
 • ProGaudia z. ú. (2022 - dosud, Brno)
 • PPP Olomouc (2020 - 2023)
 • UPOL - Centrum podpory pro studenty se spec. vzděl. potřebami
  (2016 - 2019)
 • Domov pro seniory (2011 - 2016, Dvůr Králové n. L., dobrovolnická činnost)

Kurzy a výcvikové programy (vybrané)

 • komplexní akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (2023 - 2029, GestaltStudia, 1600 h)
 • kurz “Sandplaying - využití herního pískoviště v gestalt diagnostice a v gestalt terapii” (2023, Mgr. Alena Vávrová, 14 h)
 • kurz Psycholog ve zdravotnictví (2022 – 2023, UPOL, 270 h)
 • kurz Kompletní krizové intervence (2018, Déčko Liberec z.s., 150 h)

Poskytované služby

Psychologické poradenství a krátkodobá terapie

Sezení zaměřená na podporu zvládání aktuálních problémů a méně akutních stavů. Je možná nižší frekvence konzultací.

Terapie formou dlouhodobější spolupráce

Společné hledání hlubších příčin Vašich obtíží, porozumění jim a dosahování postupných změn. Doporučená frekvence sezení 1x za týden nebo 1x za 2 týdny.

Krizová intervence

První psychologická pomoc a krátkodobá podpora v akutní krizi.

Psychologická diagnostika

Zejména diagnostika nadání, diagnostika školní zralosti, posouzení možné příčiny výukových obtíží.

Trénink oslabených funkcí

Zejména v oblasti grafomotoriky, pozornosti, paměti, předškolních dovedností a sociálně-emočních kompetencí.

Vydat se na cestu za bližším porozuměním sobě sama dokáže být velmi obohacující a nelehké zároveň. Vnímám to jako projev osobní odvahy, nikoli slabosti, a ke každému se v tomto ohledu snažím přistupovat individuálně. Podoba spolupráce se tedy liší v závislosti na vašich představách, potřebách a životní situaci.


Věnuji se práci s dětmi, dospívajícími a dospělými. Preferuji osobní setkání, ale spolupráce je možná i online (MS teams, Google meet).


Nejvíce využívám principy Gestalt terapie, ale čerpám i z dalších směrů. Základem práce s dospělými je dialog, dle uvážení a potřeb obohacený o arteterapeutické prvky, sandplay, mindfullnes, práci s dechem aj. Při práci s dětmi často využívám terapii hrou a prvky socioemočního učení.


Řídím se etickým kodexem České asociace pro psychoterapii.


Věřím, že klíč k tomu podstatnému má v sobě každý z nás. Ráda budu Vaším společníkem a průvodcem na této cestě.


 • Nevěnuji se párovému poradenství ani rodinné terapii. Většinou tedy pracuji s jednotlivcem.

 • Nevypracovávám psychologické zprávy pro účely soudu, např. v situaci rozvodového řízení. V tomto směru je třeba se obrátit na soudního znalce v oboru psychologie.

 • Nezaměřuji se na léčbu psychotických poruch, poruch osobnosti, PAS a akutních stavů závislosti. V tomto směru doporučuji využít služeb klinického psychologa. Tyto skutečnosti automaticky nevylučují naši spolupráci, je však třeba na prvních setkáních zhodnotit možnosti spolupráce a stanovit reálné cíle.

Časté dotazy

Jak probíhá první sezení, je potřeba se na něj nějak nachystat?

Není třeba, vše vyplyne ze situace a určitě se nebojte ptát na vše, co Vás zajímá. Průběh prvního setkání se odvíjí od Vašich základních představ a potřeb (ty si obvykle sdělíme v krátkosti po telefonu nebo e-mailem). První setkání bývá o společném seznámení a nastínění toho, co Vás trápí a co Vám mohu nabídnout. Zpočátku bývá potřeba vyladit představy, očekávání a blíže se domluvit, na co byste se chtěli zaměřit.


Jak často a jak dlouho k Vám budu chodit?

To záleží na Vašich potřebách a na tom, co Vás trápí. V případě terapie doporučuji zpočátku setkávání 1x za týden až 1x za 14 dní. Častější setkávání zajišťují lepší návaznost a zvyšují účinek terapie. Méně častá setkávání je možné využít např. u poradenství, méně akutních stavů nebo v případě rozvolňování a postupného ukončování spolupráce. Délka spolupráce je u každého individuální. Doporučuji však nejméně 2-3 sezení k tomu, abyste zjistili, zda Vám můj přístup vyhovuje.


Po jaké době v terapii se mi uleví?

Pokaždé je to individuální. Úlevu můžete cítit už po prvním sezení, ale dostat se k dlouhodobějším a citelnějším změnám si většinou žádá nějaký svůj čas a prostor. Je možné, že po sezeních, ve kterých se dotkneme velmi citlivých témat, vám bude krátkodobě o něco hůře. S hojením psychických ran je to v něčem podobné jako u těch fyzických - někdy je důležité je otevřít, aby se mohly vyčistit a znovu zahojit lépe.


Potřebuji k Vám nějaké doporučení nebo žádanku od lékaře?

Vzhledem k tomu, že má péče není hrazená ze zdravotního pojištění, nepotřebujete ke mně žádanku od lékaře ani jiné doporučení.


Co je to gestalt terapie?

V současné psychologii není pouze jeden uznávaný přístup, jak se dají problémy “léčit”. Dá se na ně dívat hned z několika různých pohledů, tzv. směrů. Obecně se tyto směry v lecčem prolínají a doplňují. Jedním z nich je gestalt terapie, právě v ní se vzdělávám nejvíce. Pro ní je typické, že ponechává velkou míru svobody klientovi i terapeutovi. Nejsou pro ni až tak důležité události z dávné minulosti, ale spíš situace jaká je tady a teď, momentální prožitky zrcadlící se v mysli, těle i ve vztazích. Pomáhá nám uvědomit si často využívané chování v určitých situacích, tzv. vzorce chování, a tím pak dosáhnout v životě postupné pozitivní změny. Více např. zde.


Kam se obrátit v situaci akutní krize?

V České Republice existuje několik telefonických krizových linek. Jsou anonymní, fungují nonstop a zdarma.

Nejbližší nonstop fungující krizová centra s osobní pomocí:

Ceník

Poradenství, terapie, krizová intervence

900,- / 60 min
osobně či online

Psychologická diagnostika

900,- / 60 min
celková cena dle délky sezení
zhotovení závěrečné zprávy 700,-

Trénink oslabených funkcí

400,- až 900,- / 60 min
odvíjí se od konkrétních potřeb
a náročnosti na přípravu

Platbu je možné uhradit na místě v hotovosti po skončení konzultace, nebo bankovním převodem nejpozději do druhého dne od proběhlého setkání (číslo účtu: 6628736379/0800).


Zrušení zdarma je možné nejpozději do 48 hodin před domluveným termínem (sms). V opačném případě hradí klient plnou částku.


S údaji, které mi klienti poskytnou, nakládám v souladu s GDPR.Kontakt

Mgr. Jana Sýkorová
Telefon: 774 925 208
Email: info@sykorova-psycholog.cz
IČ: 19538774
Fakturační adresa: Vítězná Bukovina 32
544 01, Dvůr Králové nad Labem.


Pracovna se nachází v historickém centru Olomouce na Zámečnické ulici, 497/3a. V blízkosti je kostel Sv. Mořice, Horní náměstí nebo kino Metropol.


Spodní dveře budovy jsou odemčené, pracovna je ve 3. patře, bez výtahu, nad schody se dejte doprava, až zde budete, zazvoňte na zvonek, vyzvednu vás.


Provozní doba je pondělí a úterý, časově dle objednání.


V případě objednání skrze e-mail, prosím stručně popište co Vás trápí a rovněž časové možnosti.


Jsem psycholožka zapsaná v živnostenském rejstříku. Nejsem plátcem DPH. Nemám žádné závazky vůči třetím stranám (pojišťovnám, lékařům, zaměstnavatelům apod.).